Ungdom og lesing!

 

 


Minecraft bøker, “Gaming rekorder, YouTuberekorder etc, ble en stor hit i skolebiblioteket!

Dette er avansert lesing, som ble kjempe populært blant guttene!

Og det er jo en gang slik at det er guttene vi sliter mest med, når det kommer til lesing!

Men dette viser at så lenge bøkene er av interesse, er elevene logisk nok mer mottakelige for lesing.

Vi vet jo selv hvor gørrende kjedelig, det er å lese noe som ABSOLUTT ikke er av vår interesse! 

I jobben som skolebibliotekar må jeg helt ærlig få si at jeg faktisk bryr meg lite om HVA ungdommene “velger” å lese, så lenge DE LESER!.

Jeg skriver “VELGER” å lese i hermetegn, for dessverre har vi alt for få ungdommer som velger “fritidslesing” fremfor andre aktiviteter…

Ungdommene har en mengde andre alternative aktiviteter som “danker” ut boka med soleklar margin..

Spesielt med tanke på dagens digitale samfunn!

Ungdommene har ikke problemer med finne noe å gjøre på, dersom kompisene ikke er tilgjengelige at the moment ..

Om den umotiverte leseren leser DONALD, so be it! På tross av at undersøkelser viser at elever som leser skjønnlitteratur scorer bedre enn dem som kun leser tegneserirer, avise e.l.  Men noe lesing er bedre enn ingen lesing. Jeg mener det er det viktigste er at det de leser er av interesse, for at det skal være mest mulig hensiktsmessig!

Det viktigste er at eleven/ungdommen FAKTISK LESER og ikke sitter der og “gjesper” med ei bok foran seg..

Ei bok h*n ikke en gang forstår vitsen med å lese og som dermed gjerne resulterer i at h*n helst foretrekker å snakke med sidemannen, fremfor å lese !

Det er faktisk slik at dagens digitale samfunn, krever ekstra sterke leseferdigheter hos elevene…

Mens “vi” fikk lærestoffet vårt “ferdigtygget”  i form av lærebøker eller bøker på biblioteket, som allerede på forhånd var vurdert som brukende materiale.

Er denne kildevurderingen, nå ofte overlatt til elevene selv å avgjøre.

Å vurdere om stoffet er troverdig og om det har relevans med tanke på oppgaven etc, krever veldig gode leseferdigheter!

Bare tenk på den jungelen av informasjon som finnes der ute, med utallige hyperlenker i form at man skal klikke seg videre på uendelig mengder med linker…

Da er det jammen meg fort gjort å gå seg vill, dersom en ikke har tilstrekkelig med lesekompetanse og informasjonskompetanse i bunn (+forhåndskunnskaper innen emne selvsagt!)

Men det kreves ett eget kapittel..

Nå tenker jeg mest på litteraturformidling og skape lesemotivasjon til de unge leserne..

Bøker til de unge må velges med omhu, for ikke å drepe leselysten!

Det sier seg egentlig selv at det må være bøker av interesse, som fenger de og som de kan kjenne seg igjen i for å skape leselyst!

Det som var ekstra gøy å se med disse Minecraft og Gaming bøkene var at disse bøkene ble lånt ut av gutter, “fullstendig” av fri vilje!

Da mener jeg at elevene ikke ble sendt inn spesifikt, for at de skulle låne seg hver sin bok!

Likevel ble disse bøkene revet ut, før jeg omtrent fikk sukk for meg!

Og akkurat dette, tilhører dessverre sjeldenhetene!

Spesielt er gutter og lesing er velkjent problematikk…

Jeg har sett nok av nedslående resultater fra nasjonale prøver, OECD rapporter, PISA undersøkelser om GUTTER OG LESING fra årevis tilbake!

Hvorfor klarer vi på død og liv ikke å snu denne trenden?

Etter hva jeg kan se, har guttene gjort det noe bedre de siste årene.

Men de ligger fortsatt ett  godt stykke, bak jentene! En av tingene som blir pekt på er at gutttene sees på å være mer aktive enn jentene, dette kan være en av grunnene til at gutter leser mindre enn jentene. Men det er også klart kjønnsrollemønster i hvilke type tekster guttene gjør det bedre på enn andre typer. Det viser seg at guttene har mye større behov for ett tema som interesserer dem og som gir dem identifiseringsmuligheter enn jentene.  

Undersøkelser viser også at guttene, blant annet har ett stort behov for mannlige leseforbilder !

HER må DERFOR, fedrene komme mye mer på banen!

Ett annet moment er at det er en velkjent problematikk,at vi MISTER MANGE LESERE I UNGDOMSSKOLE ALDER!

Hvor blir nasjonale lesekampanjer på ungdomsskoletrinnet av?

Selv om de har knekt lesekoden, vet vi jo hvor viktig det er å fortsette med lesingen..

Barn og unge som leser mye, gjør det bedre i ALLE fag!

At mengdetrening er særdeles viktig, sier seg jo selv!

Vi skal sende ungdommene videre til gymnas og deretter gjerne videre til høyere utdanning…

Der de er nødt til å kunne håndtere komplisert fagstoff , tabeller etc og veldig ofte er lærestoffet på engelsk!

Og hvordan kan vi best ruste dem til dette?

Jo MENGDETRENING , MENGDETRENING , MENGDETRENING …

Og hvordan skal vi få dette til?

Jo vi må tilby ungdommen det de vil ha! Slik at det gir dem motivasjon og ønske om videre lesing!

Det som er av interesse, skaper fascinasjon , fenger dem og dermed driver dem til å ville fortsette å lese!

Når vi har fått dem til å innse at lesing ikke er så verst likevel…

FØRST DA kan vi forsøke å pensle de inn på andre sjangrer og introdusere dem for mer avansert lesing! 

Lydbøker er også ett supert alternativ til lesing!

Om de ikke får den tekniske biten av lesing ved lydbøker, får de selve leseopplevelsen som igjen øker språkforrådet! De får opplevelsen av å leve seg inn i ei bok på samme måte som ved høytlesing. Noe som stimulerer fantasien i mye større grad, fremfor å få alt servert gjennom bilder og lydeffekter. Norsk lyd og blindskriftsforbund (NLB) har en helt genial gratis ordning dor de som av forskjellige årsaker har vansker med å lese! Da får man tilsendt enten CD’ er eller man kan låne bøker og få bøkene  direkte inn på telefonen via gratis appen LYDHØR!

Ta evt kontakt med skolen for å få hjelp til dette.

Kommer vi ikke der, er Donald bedre enn gjesping, snakking med sidekameraten og YouTube !

Derfor ville jeg vise til dette eksempelet med Minecraft bøker o.l!

Jeg kjøpte som nevnt nylig inn en rekke bøker om Minecraft, Gaming rekorder, YouTube rekorder etc…

Og det med kjempesuksess!

Jeg satte opp utstilling på slutten av dagen og innen siste time ringte ut var samtlige av bøkene utlånt! Noen av dem var også på engelsk…

Tanken var egentlig først at dette var geniale bøker til elever som av forskjellige årsaker sitter i mediateket (som vi kaller skolebiblioteket vårt) og venter e.l..

Perfekte bøker å tilby elevene i slike situasjoner, der de slipper å lese en bok fra perm til perm.

Men de er også bøker som er supre å tilby den typiske umotiverte leseren, som gjerne velger en bok ut i fra tykkelsen av boka…

Bøker der eleven omtrent driter i innholdet og velger den tynneste boka i hylla, fordi eleven “MÅ” finne en bok å lese!

Om den utvalgte boka nærmest har “bibel skrift” til forskjell på en mer egnet bok som har luftigere skrift, men som er noe tykkere virker det ikke til at de levner noen tanke?

En bok som ikke er en typisk perm til perm bok, kan virke mer overkommelig for en umotivert leser.. Da har elevene mulighet til å bla seg frem til det som er mest interessant for vedkommende.

Tar man en kikk inn i disse bøkene, ser man at det er veldig avansert lesing!

Men på grunn av at innholdet er noe som fenger dem, fikser de fleste denne typen lesing!

 

  

Som nevnt, savner  jeg nasjonale lesekampanjer på ungdomsskoletrinnet!

Jeg har selv kjørt i gang egne “lese konkurranser” i Mediateket (som vi kaller skolebiblioteket vårt) eller “lese utfordringer” er vel ett mer passende ord?

For ifølge 14 – åringen min blir det helt feil og konkurrere i lesing!

Og der må jeg si at han muligens har ett godt poeng?

Uansett har jeg gjort det slik, at jeg har en “utfordring” til elevene gående ett visst antall uker!

Her handler det ikke om å lese mest og at alle i utgangspunktet, skal ha en fair sjanse til å vinne!

Det er jo tross alt den umotiverte leseren, jeg helst vil ha med!

“Utfordringen” går ut på at etter de har lest en bok, fyller de ut en bokanmeldelse (ett skjema jeg har kopiert ut på forhånd og dermed kun er å fylle ut) og putter dem ned i “the magic box”!

Denne anmeldelsen fungerer omtrent som ett lodd

Og selv om alle i utgangspunktet har en fair sjanse og vinne, vil jo vinnermulighetene øke i takt med hvor mange bøker eleven leser !

Jeg legger vekt på at selve bokanmeldelsen ikke er viktig i seg selv, men fungerer som ett slags lodd ..

Slik at jeg har noe å trekke vinneren på, samt at det i tillegg viser at de har lest boka!

Jeg vil ikke at tanken på å måtte skrive bokanmeldelse, skal hindre dem i å delta!

Her står lesingen i sentrum…

Snakker vi om ekstra svake eller umotiverte lesere, lager jeg gjerne en deal med dem om så og så mange sider e.l…

Og det er nå en gang slik at, epler, gummi armbånd o.l som funker fett på barneskolen, ikke akkurat motiverer en ungdomsskole elev til lesing!

Derfor har jeg hatt 3 premier, som gjerne består av gavekort på kino for 2, gavekort på kjøpesenteret og gavekort på pizza!

Jeg har bevisst lagt opp til at dette ikke krever noen ting av lærerne, med mindre de selv vil “utnytte” det i undervisningen mtp leseprosjekter eller (og) skrive bokanmeldelser etc…

Men jeg må si at jeg savner nasjonale lesekampanjer, også på ungdomsskoletrinnet!

Jeg er selv en av dem som først oppdaget i voksen alder, at lesing faktisk var gøy!

Eller det vil si…

Jeg leste bøker i barneskole alder, bøker som Frøken Detektiv og jeg var også med i flere bokklubber som feks TL klubben!

Men som så mange andre, “datt jeg av lasset” på ungdomsskolen..

Jeg minnes lesing fra den tiden som ett ork og en type aktivitet som jeg måtte igjennom på lik linje, som med lekser og annet skolearbeid!

Det måtte en påske og hyttetur med svigers i godt voksen alder til, for å finne ut at lesing faktisk er gøy!

Svigermor tilbød meg den rette boka og jeg ble hekta!

Hun var selv nylig blitt ferdig med Da Vinci koden, dro den med seg på fjellet og foreslo at jeg skulle lese den …

Og i mangel på noe annet så…

Ikke stygt ment, på noen som helst måte!

Men etter påskens se & hør var lest så grundig at jeg til og med hadde lest om kongefamilien og i påvente av påskekrimmen, måtte en jo finne på NOE!

Og etter noe motvillig ha begynt på Da Vinci koden, ble jeg oppslukt !

Jeg ble tilbudt helt feil bøker på ungdomsskolen !

Mulig at vi bør bevare “kultur arven” og gjøre elevene kjent med de gamle klassikerne ?

Men vi MÅ IKKE DREPE LESELYSTEN til elevene ved å “tvinge” dem til å lese bøker, som de overhodet ikke kjenner seg igjen i

Kjør heller film eller lignende av de gamle klassikerne og tilby dem bøker som de har interesse for, som de kjenner seg igjen i og som fremmer leselysten !

Jeg jobber nå på den samme ungdomsskolen, som jeg gikk på selv..

Og jeg innrømme at jeg er den eneste av de jevnaldrende jeg har pratet med som IKKE husker Mediateket!!

Åhhh jobber du der?!! HUSKER DU …. bla bla bla?’

NOPE…

Og uansett hvor iherdig de prøver å gjenskape/fremkalle gode gamle minner…

NOPE….

Sorry, but still not a fat chance!

 

MERK: Jeg jobber som skolebibliotekar, men har fortsatt litt igjen før fullført skolebibliotekarutdannelse ved Universitetet i Agder.

Men dette er uansett mine tanker om unge og lesing.

 

#leselyst, #ungdommeroglesing, #gutteroglesing, #minecraftbøker, #gamingrekordbøker, #youtuberekordbøker, #gutteroglesing, #skolebibliotek, #litteraturformidling, #lesemotivasjon, #leseglede, #dagensdigitalesamfunn, #nasjonaleprøver, #pisaundersøkelser, #oecdrapporter, #leseforbilder, #fedresomleseforbilder, #nlb, #lydhør, #norsklydogblindeforbund , #skolebibliotekarutdannelse, #uia, #universitetetiagder, #nasjonalelesekampanjer

    1. Bra innlegg! Jeg syns faktisk at klassikerne heller kan være for “viderekomne” på videregående, for eksempel i et valgfag for de som er interesserte i klassisk litteratur. Har ikke noe imot at elevene får vite om historiene som ble skrevet før, men de trenger ikke nødvendigvis lese dem som pensum. Kjempeviktig med litteratur som kan treffe dem i deres eget liv!

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg